Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Disclaimer-Sandra Wijnhout-
Menu

Disclaimer


Deze website sandrawijnhout.nl en de daarin vervatte informatie  wordt aangeboden door zangstudio Sandra Wijnhout en is uitsluitend bedoeld om algemene informatie te geven over zangstudio Sandra Wijnhout en is niet bedoeld als een uitputtende informatievoorziening over de genoemde onderwerpen. 

Dit document en de informatie die erin is vervat wordt verstrekt "zoals zij is", en zangstudio Sandra Wijnhout geeft geen expliciete of impliciete garanties met betrekking tot dit document en de daarin vervatte informatie. Zonder het voorgaande te beperken, geeft zangstudio Sandra Wijnhout geen enkele garantie dat het document of de erin vervatte informatie geen fouten bevat of voldoet aan bepaalde kwaliteitscriteria. Zangstudio Sandra Wijnhout  is niet aansprakelijk voor en geeft geen stilzwijgende garanties, waaronder, zonder beperking, handelsgaranties, titel, geschiktheid voor een bepaald doel, niet - overtreding, compatibiliteit, veiligheid en nauwkeurigheid.

Uw gebruik van deze website en de informatie die erin is vervat is volledig voor uw eigen verantwoordelijkheid. U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid en het risico van enig verlies dat voortvloeit uit het gebruik van dit document en deze informatie. zangstudio Sandra Wijnhout , noch enige van haar partners, vertegenwoordigers, aandeelhouders of werknemers, zijn aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele of gevolgschade dan wel boetes of andere vormen van schade die het gevolg is van of voortvloeit uit het gebruik van deze website.

Indien het voorgaande om wat voor reden dan ook nietig mocht zijn of niet uitvoerbaar, dan blijven de overgebleven bepalingen van deze disclaimer gewoon van toepassing.
Bepaalde links in de website leiden naar bronnen die worden onderhouden door derde partijen waarover zangstudio Sandra Wijnhout geen zeggenschap heeft. Zangstudio Sandra Wijnhout  geeft geen enkele garantie aangaande de nauwkeurigheid van, of enig ander aspect dat verband houdt met, deze bronnen.